ՀՀ ԳԱԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Click here to skip to this page's main content. Site Index

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 1
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 2
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 3
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 4
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 5
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 6
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 7
 • Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից, Հ. 8

ԳՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄՆԵՐ

 • Գրական բանասիրական հետախուզումներ, Հ. 1
 • Գրական բանասիրական հետախուզումներ, Հ. 2
 • Գրական բանասիրական հետախուզումներ, Հ. 3

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

 • Գրականագիտական հանդես, № Ա
 • Գրականագիտական հանդես, № Բ
 • Գրականագիտական հանդես, № Ա (Գ)
 • Գրականագիտական հանդես, № Ա (Ե)
 • Գրականագիտական հանդես, 2007
 • Գրականագիտական հանդես, № Ա-Բ
 • Գրականագիտական հանդես № ԺԱ-ԺԲ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԳ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԴ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԵ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԶ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԸ
 • Գրականագիտական հանդես, № ԺԹ
 • Գրականագիտական հանդես, № Ի
 • Գրականագիտական հանդես, № Ի

ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՈՃԻ ՀԱՐՑԵՐ

 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 1
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 2
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 3
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 4
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 5
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 6
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 7
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 8
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 9
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 10
 • Լեզվի և ոճի հարցեր. Հ. 11

ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1-2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1-2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1-2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1-2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 1
 • Լեզու և լեզվաբանություն. Հ. 2

ՀՍՍՌ ԳԱ Ն․ ՄԱՌԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 • Աշխատությունների ժողովածու, 1
 • Աշխատությունների ժողովածու, 2
 • Աշխատությունների ժողովածու, 3
 • Աշխատությունների ժողովածու, 4

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 1
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 2
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 3
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 4
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 5
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 6
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 7
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 8
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 9
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 10-11
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 12
 • Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Թ. 13

ՇԵՔՍՊԻՐԱԿԱՆ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԵՔՍՊԻՐՅԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ

 • Շեքսպիրական , Հ. 1
 • Շեքսպիրական , Հ. 2
 • Շեքսպիրական , Հ. 3
 • Շեքսպիրական , Հ. 4
 • Շեքսպիրական , Հ. 5
 • Շեքսպիրական , Հ. 6
 • Շեքսպիրական , Հ. 7

ՀՀ ԳԱԱ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 1
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 2
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 3
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 4
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 5
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 6
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 7
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 8
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 9
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 10
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 11
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 12
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 13
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 14
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 15
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 16
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 17
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 18
 • Գիտական հետազոտություններ,Հ. 19
 • Գիտական հետազոտություններ, Հ. 20
 • Գիտական հետազոտություններ, Հ. 21
 • Գիտական հետազոտություններ, Հ. 22
 • Գիտական հետազոտություններ, Հ. 23
 • Գիտական հետազոտություններ, Հ. 23(2)

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ethnography 2017
 • Ethnography 2018
 • Ethnography 2019

ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ՀՍՍՌ ԳԱ. Փիլիսոփայության սեկտոր. Աշխատություններ, Հ. 1
 • Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. Աշխատություններ, Հ. 1
 • Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. Աշխատություններ, Հ. 2

ԿԱՆԹԵՂ. ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

ԿԱՃԱՌ։ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ. ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 • Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1
 • Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2
 • Կաճառ
 • Կաճառ
 • Կաճառ գիտական տարեգիրք

ՀՀ ԳԱԱ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ= СБОРНИК СТАТЕЙ МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ НАН РА= COLLECTION OF ARTICLES OF THE YOUNG RESEARCHERS OF NAS RA

 • Collection of articles of the young researchers, 1999
 • Collection of articles of the young researchers, 2001

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՎՐԱՍԻԱ= CONTEMPORARY EURASIA

 • 2012, հատոր I (1)
 • 2012, հատոր I (2)
 • 2013, հատոր II (1)
 • 2013, հատոր II (2)
 • 2014, հատոր III (1)
 • 2014, հատոր III (2)
 • 2015, հատոր IV (1)
 • 2015, հատոր IV (2)
 • 2016, հատոր V (1)
 • 2016, հատոր V (2)
 • 2017, volume VI (1)
 • 2017, հատոր VI (2)
 • 2018, volume VII (1-2)
 • 2019, volume VIII (1)
 • 2019, volume VIII (2)
 • 2020, volume IX (1)

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ

 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1948
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1949
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1950
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1952
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1959
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1975
 • Աշխատություններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի,
1981

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2008
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2009
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2010
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011, № 2
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012, № 1
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012, № 2
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013, № 1
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013, № 2
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014, № 1
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018-1
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018-2
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019-1
 • Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2020

ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. ԴԱՎԹՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ (Ագրոքիմիայի լաբորատորիայի հաղորդումներ, Ագրոքիմիայի պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ)

 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 1
 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 2
 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 3
 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 4
 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 5
 • Հաղորդումներ ագրոքիմիայի լաբորատորիայի, Հ. 6
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 7
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 8
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 9
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 10
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 11
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 12
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 13
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 14
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 15
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 16
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 17
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 18
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 19
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 20
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 21
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 22
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 23
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 24
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 25
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 26
 • Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 27
 • ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 28
 • ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 29
 • ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 30
 • ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 31
 • ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 32

ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Գինեգործական և այգեգործական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 1
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 2
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 3
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 4
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 5
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 6-7
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 8
 • Այգեգործության,գինեգործության և պտղաբուծության ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 9
 • Հայկական խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 9
 • Հայկական խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 10
 • Հայկական խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 11
 • Խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 12
 • Խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 13
 • Խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 14
 • Խաղողագործության,գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 15

ՀԱՅ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԲԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՏՈՐ. ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հայ բժշկության և բիոլոգիայի պատմության սեկտոր, Հ. 1
 • Հայ բժշկության և բիոլոգիայի պատմության սեկտոր, Հ. 2

ԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Բիոլոգիական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 1
 • Բիոլոգիական ինստիտուտի աշխատություններ, Հ. 2

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ ՄՈՒՏԱԳԵՆԵԶԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ: ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ=ЛАБОРАТОРИЯ ИНДУЦИРОВАННОГО МУТАГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ. ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ

 • АН Арм.ССР. Институт экспериментальной биологии, Т. 1
 • АН Арм.ССР. Институт экспериментальной биологии, Т. 2
 • АН Арм.ССР. Институт экспериментальной биологии, Т. 3
 • АН Арм.ССР. Институт экспериментальной биологии, Т. 4

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ=БЮЛЛЕТЕНЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

 • Бюллетень ботанического сада,№1
 • Бюллетень ботанического сада,№2
 • Бюллетень ботанического сада,№3
 • Бюллетень ботанического сада,№4
 • Бюллетень ботанического сада,№5
 • Бюллетень ботанического сада,№6
 • Бюллетень ботанического сада,№7
 • Бюллетень ботанического сада,№8
 • Бюллетень ботанического сада,№9
 • Бюллетень ботанического сада,№10
 • Бюллетень ботанического сада,№11
 • Бюллетень ботанического сада,№12
 • Бюллетень ботанического сада,№13
 • Бюллетень ботанического сада,№14
 • Бюллетень ботанического сада,№15
 • Бюллетень ботанического сада,№16
 • Бюллетень ботанического сада,№17
 • Бюллетень ботанического сада,№18
 • Бюллетень ботанического сада,№19
 • Бюллетень ботанического сада,№20
 • Бюллетень ботанического сада,№21
 • Бюллетень ботанического сада,№22
 • Бюллетень ботанического сада,№23
 • Бюллетень ботанического сада,№24
 • Бюллетень ботанического сада,№25
 • Бюллетень ботанического сада,№26
 • Бюллетень ботанического сада,№27
 • Бюллетень ботанического сада,№28
 • Бюллетень ботанического сада,№29

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ=ТРУДЫ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ

 • Труды ботанического института, Т. 1
 • Труды ботанического института, Т. 2
 • Труды ботанического института, Т. 3
 • Труды ботанического института, Т. 4
 • Труды ботанического института, Т. 5
 • Труды ботанического института, Т. 6
 • Труды ботанического института, Т. 7
 • Труды ботанического института, Т. 8
 • Труды ботанического института, Т. 9
 • Труды ботанического института, Т. 10
 • Труды ботанического института, Т. 11
 • Труды ботанического института, Т. 12
 • Труды ботанического института, Т. 13
 • Труды ботанического института, Т. 14
 • Труды ботанического института, Т. 15
 • Труды ботанического института, Т. 16
 • Труды ботанического института, Т. 17
 • Труды ботанического института, Т. 18
 • Труды ботанического института, Т. 19
 • Труды ботанического института, Т. 20
 • Труды ботанического института, Т. 21
 • Труды ботанического института, Т. 22

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ФЛОРА, РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ АРМЯНСКОЙ ССР. ԹԱԽՏԱՋԱՆԻԱ

 • Сборник научных трудов 1
 • Сборник научных трудов 2
 • Сборник научных трудов 3
 • Сборник научных трудов 4
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 5
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 6
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 7
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 8
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 9
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 10
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 11
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 12
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 13
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 14
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 15
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 16
 • Флора, растительные ресурсы Амянской ССР 17
 • Թախտաջյանիա 1
 • Թախտաջյանիա 2
 • Թախտաջյանիա 3
 • Թախտաջյանիա 4
 • Թախտաջյանիա 5
 • Թախտաջյանիա 6

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ=АН Арм. ССР. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

 • Зоологический сборник,№1
 • Зоологический сборник,№2
 • Зоологический сборник,№3
 • Зоологический сборник,№4
 • Зоологический сборник,№5
 • Зоологический сборник,№6
 • Зоологический сборник,№7
 • Зоологический сборник,№8
 • Зоологический сборник,№9
 • Зоологический сборник,№10
 • Зоологический сборник,№11
 • Зоологический сборник,№12
 • Зоологический сборник,№13
 • Зоологический сборник,№14
 • Зоологический сборник,№15
 • Зоологический сборник,№16
 • Зоологический сборник,№17
 • Зоологический сборник,№18
 • Зоологический сборник,№19
 • Зоологический сборник,№20
 • Зоологический сборник,№21

ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ: ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ: ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ

 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 1
 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 2
 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 3
 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 4
 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 5
 • Միկրոբիոլոգիական ժողովածու, Հ. 6
 • Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 7
 • Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 8
 • Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 9
 • Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 10
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 11
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 12
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 13
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 14
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 15
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 16
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 17
 • Միկրոբիոլոգիայի հարցեր, Հ. 18

ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ=СЕВАНСКАЯ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (Труды Севанской озерной станции)

 • Труды Севанской озерной станции , Том 1, вып. 1
 • Труды Севанской озерной станции , Том 1, вып. 2
 • Труды Севанской озерной станции , Том 2, вып. 1
 • Труды Севанской озерной станции , Том 2, вып. 2
 • Труды Севанской озерной станции , Том 2, вып. 3
 • Труды Севанской озерной станции , Том 3, вып. 1
 • Труды Севанской озерной станции , Том 3, вып. 2
 • Труды Севанской озерной станции , Том 4, вып. 1-2
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 5
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 6
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 7
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 8
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 9
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 10
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 11
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 12
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 13
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 14
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 15
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 16
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 17
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 18
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 19
 • Труды Севанской гидробиологической станции, Т. 20

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆԵՐՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ: ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ. Գիտական աշխատություններ, Հ. 1
 • Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ. Գիտական աշխատություններ, Հ. 2
 • Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ. Գիտական աշխատություններ, Հ. 3
 • Բարձրագույն ներվային գործունեության հարցեր, Հ. 1
 • Բարձրագույն ներվային գործունեության հարցեր, Հ. 2
 • Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ. Գիտական աշխատություններ, Հ. 6

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ՕՊՏԻԿԱ-ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ=БЮРАКАНСКАЯ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 1
 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 2
 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 3
 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 4
 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 5
 • Бюраканская оптико-механическая лаборатория, Т. 6

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ (ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ)

 • Աստղադիտարանի 1935թ. աշխատությունների բյուլլետենը, Հ. 1-2
 • Հայաստանի պետական աստղադիտարանի աշխատությունների բյուլլետեն, Հ. 2
 • Երևանի աստղադիտարանի բյուլլետեն, Հ. 3
 • Երևանի աստղադիտարանի բյուլլետեն, Հ. 4
 • Երևանի աստղադիտարանի բյուլլետեն, Հ. 5
 • Երևանի աստղադիտարանի բյուլլետեն, Հ. 6
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 1
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 2
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 3
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 4
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 5
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 6
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 7
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 8
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 9
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 10
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 11
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 12
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 13
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 14
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 15
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 16
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 17
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 18
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 19
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 20
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 21
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 22
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 23
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 24
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 25
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 26
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 27
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 28
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 29
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 29Ա
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 30
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 31
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 32
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 33
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 34
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 35
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 36
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 37
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 38
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 39
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 40
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 41
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 42
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 43
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 44
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 45
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 46
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 47
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 48
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 49
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 50
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 51
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 52
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 53
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 54
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 55
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 56
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 57
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 58
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 59
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 60
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 61
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 62
 • Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ, Հ. 63

ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ=МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 1
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 2
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 3
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 4
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 5
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 6
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 7
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 8
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 9
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 10
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 11
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 12
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 13
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 14
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 15
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 16
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 17
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 18
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 19
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 20
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 21
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 22
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 23
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 24
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 25
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 26
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 27
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 28
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 29
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 30
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 31
 • МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, T. 32
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 33
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 34
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 35
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 36
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 37
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 38
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 39
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 40
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 41
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 42
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 43
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 44
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 45
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 46
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 47
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 48
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 49
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 50
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 51
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 52
 • Mathematical Problems of Computer Science, T. 53

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ=СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ АН Арм. ССР

 • Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 1
 • Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 2
 • Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 3
 • Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 4
 • Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ, Հ. 5

ԳԵՈՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐ

 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 1
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 2
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 3
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 4
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 5
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 6
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 7
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 8
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 9
 • Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ, Հ. 10

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Երկրաբանական ինստիտուտի աշխատությունները, Հ. 1

ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱՅԻ=АН Арм. ССР. БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ

 • Инженерная сейсмология, Т. 1-2
 • Инженерная сейсмология, Т. 3-4
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 5
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 6
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 7
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 8
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 9
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 10
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 11
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 12
 • Бюллетень по инженерной сейсмологии, Т. 13

ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ=ЗАПИСКИ ВСЕСОЮЗНОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. АРМЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 1
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 2
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 3
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 4
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 5
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 6
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 7
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 8
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 9
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 10
 • Записки Всесоюзного минералогического общества. Армянское отделение, Т. 11