Click here to skip to this page's main content. Site Index

 • Գրոց ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհէրի դուռ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դաւիթ եվ Մհեր. ժողովրդական դւիցազնական վէպ։ Մ. Աբեղյան
  Ընթերցել առցանց
 • Սասմայ ծռեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Սասմայ փահլիւաններ կամ Թըլօր-Դաւիթ եւ Մհեր
  Ընթերցել առցանց
 • Ժողովրդական վեպ և հեքիաթ, Հ. Բ։ Էմինեան ազգագրական ժողովածու
  Ընթերցել առցանց
 • Ժողովրդական հեքիաթ, Հ. Դ։ Էմինեան ազգագրական ժողովածու
  Ընթերցել առցանց
 • Թլուատ Դաւիթ: Ժողովրդական վէպ
  Ընթերցել առցանց
 • Սասմայ ծռեր, ժողովրդական վէպ: Ե. Լալայեան կամ Սասմայ ծռեր: Վէպի երեք փոփոխակ։ Սասունցի Դավիթ
  Ընթերցել առցանց
 • Ջոջանց տուն կամ Սասմայ ծռեր: Վէպի երեք փոփոխակ։ Սասունցի Դավիթ
  Ընթերցել առցանց
 • Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ։ Գ. Վ. Սրուանձտեանց
  Ընթերցել առցանց
 • Սասունցի Դավիթ.
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր. Հ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր: Առաջին մաս, Հ. Բ։ Ժողովրդական բանահյուսություն: Ժողովրդական վեպ: Սասունցի Դավիթ
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր Հ. Բ մաս երկրորդ.
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր: Հ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր: Հ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Սասնա Ծռեր
  Ընթերցել առցանց
 • Հովսեփ Օրբելի. Հայկական հերոսական էպոսը.
  Ընթերցել առցանց
 • Հովհաննես Թումանյան. Սասունցի Դավիթը.
  Ընթերցել առցանց
 • Սասունցի Դավիթ. Հայկական Ժողովրդական Հերոսավեպ
  Ընթերցել առցանց
 • Валерий Брюсов М. Лозинский: Сасунци Давид.
  Ընթերցել առցանց
 • Давидъ Сасунскiй
  Ընթերցել առցանց
 • Давид Сасунский, четыре ветви.
  Ընթերցել առցանց
 • Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос
  Ընթերցել առցանց
 • Давид Сасунский։ Армянский эпос
  Ընթերցել առցանց
 • Давид Сасунский
  Ընթերցել առցանց
 • Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос
  Ընթերցել առցանց

ՎԻՊԱՍԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ

(ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արխիվից)

  Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос
  Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос
  Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос
  Давид Сасунский, четыре ветви։ Армянский народный эпос