ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Կարապետ Աղաբեկի Մելիք-Օհանջանյան
  Ընթերցել առցանց
 • Գագիկ Ստեփանի Դավթյան
  Ընթերցել առցանց
 • Վաչե Սմբատի Նալբանդյան
  Ընթերցել առցանց
 • Սերգեյ Ալեքսանդրի Համբարձումյան
  Ընթերցել առցանց
 • Վլադիմիր Եղիշի Խոջաբեկյան
  Ընթերցել առցանց
 • Ականավոր գիտնական-մանկավարժը
  Ընթերցել առցանց

ՀՀ ԳԱԱ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: BIBLIOGRAPHY OF THE FUNDAMENTAL SCIENTIFIC LIBRARY OF NAS RA

 • Библиография изданий АрмФАНа и Академии наук Армянской ССР 1936-1956 гг.
  Ընթերցել առցանց
 • Библиография изданий Академии наук Армянской ССР (1957-1961)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1962-1963)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1964)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1965-1966)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1967-1968)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1969-1973)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1974-1975)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1976-1977)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1978-1979)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1980-1981)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1982-1983)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1984)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1985)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակությունների մատենագիտություն (1986)
  Ընթերցել առցանց
 • Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը Հայաստանում
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի կենդանական աշխարհը։ Մատենագիտական ցանկ (1900-1980)
  Ընթերցել առցանց
 • Курды Советской Армении. Библиография (1920-1980)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն (1794 — 1920)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական ՍՍՀ-ում պաշտպանված դիսերտացիաների մատենագիտություն 1936 - 1960 թթ.
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅ ԳՐՔԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: BIBLIOGRAPHY OF ARMENIAN BOOKS

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: BIBLIOGRAPHY OF ARMENIAN PERIODICALS

ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ: CATALOG OF MANUSCRIPTS